Hoppa till innehåll

Hej vd: Tomas Frimmel, Microsoft Sverige

I TechSveriges artikelserie Hej vd fokuserar vi nu på beslutet om ett fristående TechSverige och techbranschens utveckling. Styrelseledamoten Tomas Frimmel, vd för Microsoft Sverige, ser ett stort behov av att stödja och utbilda svenska lagstiftare och beslutsfattare kring AI.

Nyligen presenterade TechSverige rapporten Svenska techbranschen 2023 som visar att techföretagen fortsätter att bidra starkt till svensk ekonomi och samhälle. Hur ser du på techbranschens utveckling och framtid?

– Jag är övertygad om att vi har en mycket viktig roll att spela i samhället. Tillsammans måste vi bidra till att satsa på en ny våg av svensk innovation och smart teknik så att Sverige, våra företag och våra medborgare kan stärka sin konkurrenskraft och stå bättre rustade för framtiden. Och som bransch har vi inte bara som uppgift att inspirera och driva på den här förändringen, det är även vårt ansvar att säkerställa att det sker på ett ansvarsfullt sätt med samhällets bästa i fokus., säger Tommas Frimmel.

TechSveriges styrelse har beslutat att lämna nuvarande samverkan med Almega; på vilket sätt anser du att ett fristående TechSverige kommer att kunna leverera ökad medlemsnytta till sina medlemsföretag?

– Utvecklingen inom techbranschen samt dess avtryck på svensk ekonomi gör att ett fördjupat fokus på dess medlemmar är fokalt och min starka tro är att ett fristående TechSverige, har de bästa förutsättningarna för att driva branschens kärnfrågor framåt för ett starkare Sverige. 

Om du skulle blicka framåt: hur ser du på TechSverige om 5-7 år? Vilken position har förbundet i den allmänna debatten och vilken roll spelar man för Sveriges alla techföretag?

– Med AI-utvecklingen som sker och den pågående digitaliseringen av samhället tror jag TechSverige har en ännu större och starkare roll att spela i den svenska debatten framåt. Det finns ett stort behov av att stödja och utbilda svenska lagstiftare och beslutsfattare kring AI, både möjligheterna och utmaningarna så att rätt beslut kan fattas vid rätt tillfälle – här tror jag TechSverige har en viktig roll att spela.