Hoppa till innehåll

Välbesökt seminarium om ledarskap

I onsdags den 28 juni under Almedalsveckan arrangerade TechSverige ett välbesökt seminarium på temat ledarskap. Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige, inledde genom att redogöra för vikten av att techbranschen tar tag i just ledarskapsfrågorna.

– Techsektorn har blivit en allt viktigare del av samhället och detta ställer höga krav på branschens ledare och att vi tar vårt ansvar för en fortsatt hållbar utveckling av Sverige. Samtidigt saknar vi också 70 000 techmedarbetare men har svårigheter att hitta och attrahera dem. ​En nyckel till att vi ska kunna attrahera ny kompetens och därmed stärker branschens utveckling för att fortsatt kunna agera möjliggörare för ett konkurrenskraftigt Sverige, är att vi utvecklar ledarskapet i branschen. 

Ellinor Bjennbacke, biträdande förbundsdirektör på TechSverige, presenterade det ledarskapsmanifest som förbundet tagit fram där målet är att sätta ner foten kring en gemensam värdegrund och konkret vision för branschen. Manifestet är tänkt att engagera och förena ledare på alla nivåer inom techbranschen, men också att inspirera andra ledare, i andra branscher.  

I den paneldiskussion som sedan tog vid, och som leddes av Hélène Barnekow, återfanns en rad namnkunniga och framträdande techledare:  

Soledad Pinero Misa, Grundare och VD av Part of More 
Anna Wikland, Sverigechef för Google 
Tahero Nori, Grundare och VD för Buddy company 
Eva-Lotta Jonsvik, CMO Advania 
Per Wallentin, VD Knowit och Ordförande för TechSverige  
Jenny Hermanson, nordisk VD Spotify 

Panelen var överens om det viktiga i att anta samhällsperspektivet när det kommer till ledarskap; techledarskapet är mer relevant än någonsin mot bakgrund av den stora betydelse vi som bransch har för samhället i stort – såväl lokalt som globalt.   
 
Samtliga paneldeltagare var också eniga om att en gemensam vision och värdegrund behövs, men att det är lika viktigt hur manifestet sedan omsätts i praktiken; att det inte bara blir en massa fina ord, utan att det också blir till konkret handling och actions. Samtidigt lyftes man också vikten av att mäta och följa upp ledarskapet; och att man bör göra detta såväl på företagsnivå som branschnivå. 
 
Flera av paneldeltagarna lyfte även vikten av att bygga en öppen och innovativ kultur; som techledare måste vi lägga fokus på att hitta det som varje medarbetare drivs av, som man går i gång på och känner mening kring.  

På frågan om vad som är ett modigt ledarskap, betonades vikten av att våga vara transparent; att våga dela med sig av sin personlighet och samtidigt våga erkänna att man inte alltid som ledare är den sitter på alla svaren eller sanningarna.  

Panelen lyfte särskilt fram dörröppnare som en av de viktigaste värdegrunderna eller ledarskapsförmågorna, något som Ellinor Bjennbacke också tryckte på inledningsvis: 

– Här har vi som techbransch ett stort ansvar; nya talanger som vill komma till branschen saknar ofta befintliga nätverk – både från skolor och utbildningar, tidigare arbetslivserfarenhet och från fritiden.  Ledarskapet i techbranschen bör därför generöst bjuda på såväl kontakter som nätverk och öppna dörrar för alla som vill söka sig till vår spännande och viktiga bransch.    

Sändningen från Almedalen 28 juni.

Skriv under manifestet du med!

TechSveriges styrelse står redan bakom manifestet – vill du som techledare också skriva under?
Genom att skicka in ditt namn ställer du dig bakom initiativet, den gemensamma visionen och de uttalade värderingarna kring ledarskapet i techbranschen. 
Ditt namn kommer därefter att publiceras på denna sida, tillsammans med övriga techledare som valt att skriva under. 

TechSveriges manifest för det nya ledarskapet