Hoppa till innehåll

TechSverige välkomnar förslag om förbättrat FoU-avdrag och expertskatteregler 

Ett starkt forsknings- och innovationsklimat och goda förutsättningar för företag att bygga kunskap är en förutsättning för svensk konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.  

Regeringen meddelade i förra veckan att en utredning tillsätts som ska se över nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling samt skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner. Se kommittédirektiv 2023:81 här. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2025.  

TechSverige välkomnar att regeringen tillsätter utredningen!  

“Vi är glada att regeringen har hörsammat oss och många andra kritiska röster, om behovet av en översyn av regelverket så att det blir enklare att förstå och tillämpa samt att FOU-definitionen behöver bli bredare snarare än snävare”, säger Ana Andric, Näringspolitisk expert på TechSverige. 

TechSverige kommer nu att följa utredningens arbete.  

Ta del av TechSveriges tidigare remissvar gällande FoU-avdraget här.