Hoppa till innehåll

Staffan Hanstorp – 25 år i techbranchens tjänst

Efter 25 år i styrelsen för TechSverige och organisationens tidigare namn vill vi rikta ett stort och varmt tack till Staffan Hanstorp för hans ovärderliga insats. Med en karriär i branschen som inleddes under 1980-talet, och även omfattar styrelseuppdrag för Almega och Svenskt Näringsliv, är 65-årige Staffan Hanstorp idag styrelseordförande för it-bolaget Addnode Group, men kommer även att fungera som rådgivare för TechSveriges styrelse.

– Det har varit en extremt spännande tid med enormt stora teknikskiften som helt ändrat vardagen för alla. Både på jobbet och privat. It och Tech är ju en integrerad del av i princip allas vardag idag, säger Staffan Hanstorp.

Vad har varit roligast?

– Som entreprenör är det självklart roligast att se det bolagsbygge växa fram som jag fått förmånen att leda under många år. Som många entreprensörsskap startade det med tre unga ingenjörer som 30 år senare vuxit till 2500 medarbetare i ett 20 tal länder.

Vad har varit mest utmanande?

– Med styrelseuppdraget är det att tech är ett stort område. Det är svårt att sätta sig in i alla frågor som i sig är viktiga men som ligger lite längre ifrån det område som man är verksam inom. Rent generellt är det att vi saknar kompetens och resurser och det ser inte ut att bli bättre. En av branschens största utmaningar är att locka fler att studera och jobba inom branschen.

Hur har ditt engagemang inom TechSverige sett ut?

– Det startade med det som en gång i tiden hette LKD. Jag har varit styrelsemedlem under många år och även ordförande under ett antal år. Jag har via detta även suttit i Svenskt Näringslivs styrelse. 

”Tech får en allt större betydelse för så gott som alla tjänster och produkter”

Staffan Hanstorp

Vad är det som har drivit dig och legat till grund för ditt engagemang?

– Det finns ett uttryck som jag ofta använder: Skapa bra förutsättning för IT-företagande. Jag tycker att det kort sammanfattar vad vårt ansvar inom TechSverige är. Det är ju även ett sätt att ge tillbaka lite till en bransch som kommit att bli min födkrok under i princip hela min yrkesverksamma tid.

Vad har du sett för utveckling i branschen, i samhället i stort samt inom TechSverige, Almega och Svenskt Näringsliv?

– När det gäller branchen så får tech en allt större betydelse för så gott som alla tjänster och produkter. Det gäller såväl försäljning till konsumenter som till andra företag. TechSverige representerar en bransch som utvecklas otroligt snabbt. Det är inte alla inom som inser det.

Hur ser du att TechSverige har gjort skillnad och bidragit till branschen och medlemsföretagen?

– Jag tror och hoppas att vi hjälpt till med att skapa den plats och plattform som it och tech har i vår del av världen. Det som i backspegeln kan synas vara lite självklara saker tror jag haft en bra påverkan. Hem PC programmet. Standardavtalen för branschen. Avregleringen av monopolet. Bredbandsutbyggnaden. För att nämna några.

Vilka är techbranschens viktigaste framtidsfrågor enlig dig? 

– Bygga kompetens för att återta det ledarskap som vi haft inom många år. Vi är inte långt efter. Men flera andra länder jobbar snabbare och bättre tillsammans för att ta en position på marknaden.