Hoppa till innehåll

Ledarskapsmanifest för att säkra svensk konkurrenskraft

TechSverige har tagit fram ett manifest för framtidens techledarskap. Manifestet, som är tänkt att samla branschens ledare kring en gemensam värdegrund och en konkret vision, syftar till att attrahera ny kompetens men också till att stärka branschens utveckling för att fortsatt kunna agera möjliggörare för svensk konkurrenskraft och ett hållbart Sverige.

– Techsektorn har blivit en allt viktigare del av samhället, en förutsättning för vår ekonomiska utveckling och för hur vi lever våra liv. Det ställer höga krav på branschens ledare och att de tar sitt ansvar för en fortsatt hållbar utveckling av Sverige, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige.

Sverige saknar idag 70 000 techmedarbetare men har svårigheter att hitta och attrahera dem. Samtidigt växer techbranschens betydelse i samhället och har etablerat sig som Sveriges nya basindustri och en möjliggörare för att lösa stora samhällsproblem – såväl lokalt som globalt.  

– En nyckel till att vi ska kunna attrahera ny kompetens och därmed stärka branschens utveckling för att fortsatt kunna agera möjliggörare för ett konkurrenskraftigt Sverige, är att vi utvecklar ledarskapet i branschen, säger Per Wallentin, styrelseordförande i TechSverige.

Manifestet har tagits fram tillsammans med TechSveriges styrelse och förhoppningen är att fler techledare ska ställa sig bakom initiativet.  

– Manifestet är tänkt att engagera och förena ledare på alla nivåer inom techbranschen, men också att inspirera andra ledare, i andra branscher. Vår förhoppning är att så många techledare som möjligt vill ställa sig bakom manifestet. För när vi lyckas, lyckas också Sverige, säger Åsa Zetterberg.

Målet är att initiativet ska komma att:  

  • Attrahera och göra techbranschen till det självklara valet för morgondagens talanger. 
  • Inspirera och göra techbranschen känd för sitt inkluderande och kommunikativa ledarskap och genom att techledare kliver fram mer i samhällsdebatten. 
  • Stödja och stötta dagens och morgondagens ledare i branschen att bli bekväma i rollen som ledare. 
  • Och genom att förändra uppfattningen av tech och stärka branschen som helhet. 
     

Läs mer och ta del av manifestet här