Hoppa till innehåll

”Positiv framtidstro men den ekonomiska o­säkerheten tilltar”

Tillsammans med Svenskt Näringsliv har TechSverige börjat följa, sammanställa och presentera ett antal frågor kring förändringar i sysselsättning, försäljning och investeringar hos medlemsföretagen. Fyra gånger per år svarar cirka 5 000 medlemmar i Svenskt Näringslivs Företagarpanel på frågor, som sedan bryts ner på techbranschen. TechSveriges chefsekonom Christina Ramm-Ericson kommenterar årets första undersökning:

– För techbranschen har tillväxten mattats av men förväntningarna på framtiden är fortfarande optimistisk. Företagarpanelen visar att en majoritet av företagen i techbranschen tror på en ökning av framtida försäljningsvolymer och dessutom ett behov av personalökning under nästa år.

Christina Ramm-Ericson, Näringspolitisk chef / Chefsekonom. TechSverige

Hur har framtidstron förändrats i år jämfört med tidigare undersökning?

– Vi ser att företagens framtidsutsikter har fallit i förhållande till den senaste mätningen som gjordes i november 2022. Nettotalen, det vill säga andelen företag som tror på en ökning minus andelen som tror på en minskning av försäljningsvolymer, har sjunkit från 63 procentenheter i slutet av förra året till 47 procentenheter nu.

Hur ser förändringarna i sysselsättning ut?

– Det finns en fortsatt stor efterfrågan på personal i branschen även om det är lägre i jämförelse med tidigare undersökning. Över hälften av de svarande tror att de kommer ha fler anställda om tolv månader.

Hur ser techbranschen på framtiden?

– Vi har ett tufft konjunkturläge framför oss men techbranschen har fortfarande en positiv framtidstro, men det kan snabbt förändras. 

– Prognosen för svensk ekonomi är dyster och bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 som väntas bestå de kommande två åren. BNP väntas falla, hushållens konsumtion minska och vi kommer se en förhöjd arbetslöshet. Vi har en situation som vi inte sett på mycket länge med en hög inflation samtidigt som vi går in i en lågkonjunktur. En ljusglimt är dock att det finns tecken på att inflationen faller.

Hur ska vi agera framåt?

– I detta läge är det viktigt att fortsätta investera och inte bromsa upp för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och säkerställa svensk konkurrenskraft och skapa ett mer hållbart samhälle.

Läs mer och gå med i Företagarpanelen: svensktnaringsliv.se/foretagarpanelen/