Hoppa till innehåll
Efter tre år får TechSveriges hållbarhetsråd en ny ordförande. Magdalena Aspengren lämnar över klubban till Johanna Giorgi, hållbarhetschef på AddSecure.

– Jag har en bakgrund på Tillväxtverket och har innan det jobbat en del mot och inom IT-industrin, hela tiden med frågor kopplade till offentlig och privat samverkan och samhällsutveckling, säger Johanna Giorgi.

 Hur väcktes intresset för hållbarhetsfrågor?

– Det kommer egentligen från att jag är statsvetare från början och har ett intresse av att någonstans påverka samhällsutvecklingen. I slutet av mina studier kom jag på att den offentliga vägen kanske inte var riktigt rätt väg att gå. Då kom jag in på det offentliga/privata och precis i den vevan började det pratas om CSR som ett begrepp, alltså företagens ansvar att bidra till en positiv samhällsutveckling och den frågan har sen bara växt i komplicitet, vad den innebär och betyder från någon typ av goodwill-insatser till att faktiskt bli mer affärskritisk. Det är en intressant utveckling som jag tycker går åt rätt håll, och den speedas ju på än mer nu, även inom lagstiftningsområdet.

 Hur hamnade du i Hållbarhetsrådet?

– För ungefär tre år sedan kom jag till AddSecure som är ett IoT-bolag med verksamhet i 15 länder. Jag kände att jag behövde en organisation där jag kunde få hjälp med omvärldsbevakning och att följa frågorna som var relevanta för just AddSecure. Det var också för att få till någon typ av utbyte med organisationer som brottas med samma frågor på lite olika sätt, men inom minsta gemensamma nämnare som då fortfarande är att vi alla är bolag inom IT-området.

Vad hoppas du kunna uppnå framöver med arbetet i Hållbarhetsrådet?

– Hållbarhetsrådet har som jag ser det två huvudsakliga uppdrag. Dels att bevaka frågor som är viktiga för medlemmarna, men också att lyfta digitaliseringens möjligheter, alltså visa på vad vi kan åstadkomma med hjälp av digitala lösningar och hur kan vi bidra till en bättre samhällsutveckling. Samtidigt måste vi vara modiga och lyfta det som är problematiskt för branschen, för det finns utmaningar.

Frida Faxborn, näringspolitisk expert och ansvarig för Hållbarhetsrådet på TechSverige, ser fram emot ett nära samarbete med Johanna Giorgi som ordförande:

– Hon har en bred bakgrund och kompetens och en stor förmåga att se till helheten. Givet hållbarhetsfrågornas bredd och horisontella karaktär är det av yttersta vikt. Hennes engagemang för hållbar utveckling kommer att vara till gagn för hela rådets verksamhet.