Hoppa till innehåll
Idag är ingen vanlig dag. Idag, för exakt ett år sedan bytte vi namn från IT&Telekomföretagen till TechSverige.  

Min, och allas vår förhoppning, var då att vi – genom vårt nya namn – på ett bättre sätt skulle komma att spegla alla de medlemsföretag vi redan idag representerar, samtidigt som det också skulle ge oss goda förutsättningar att växa och inkludera fler företag att vara en del av oss. Vår uttalade ambition var då, och är fortsatt, att vara en självklar samlingspunkt för alla typer av techbolag i Sverige och att skapa stort värde för branschen och dess utvecklingen.

Det var en relativt stor kostym vi klädde på oss då, den 21 oktober 2021, det var vi väl medvetna om. Men ett år senare kan vi med glädje konstatera att vi fyllt den väl. Vi har vuxit med cirka 50 medlemsföretag, med rapporter som En techagenda för Sverige har vi också breddat bilden och synliggjort de stora värden som techbranschen tillför samhället.

Jag är på samma gång både stolt och glad över hur väl vårt nya namn landat hos såväl medlemmar som hos beslutsfattare och media – man känner till oss, vad vi står för och vilka vi representerar. Bättre betyg än så kan man väl knappast få.

Idag firar vi oss själva och våra fina medlemsföretag lite extra. För det är tillsammans med dem – med er – som vi är TechSverige!

Ellinor Bjennbacke
Opinions- och utvecklingschef