Hoppa till innehåll
Det känns ofta som om myndigheter verkar tro att företag och organisationer bara sitter och väntar på att det ska komma en liten remiss som man kan sätta tänderna i. Allra särskilt verkar myndighetspersoner tro att anställda på företag och organisationer runt jul och sommarsemestrar bara går och letar efter något att göra. Det orkar man knappt bråka om längre. Men nu har nog gränsen nästan nåtts!

I går kom Post- och telestyrelsen nämligen med en remiss av ett för många aktörer, stort och viktigt förslag. Styrelsens generösa deadline låg hela 14 dagar fram i tiden. Häpnadsväckande i sig, men det är inte något litet förslag heller – dessutom en U-sväng i förhållande till tidigare besked från myndigheten.

Förslaget om kompletterande täckningskrav i nästa års stora frekvensauktion innebär nya tekniska krav som intressenterna – regioner, kommuner, företag och andra organisationer nu förväntas analysera och skicka insiktsfulla kommentarer för myndigheten att begrunda. På två veckor. Det är inte ett rimligt sätt att behandla så pass viktiga frågor. Det tycks också hända allt oftare och det är inte bara Post- och telestyrelsen som är de skyldiga. Under pandemin var det mer eller mindre legio med extremt korta remisstider, vilket kritiserades av flera instanser. Ett annat exempel är Trafikverkets remiss om Järnvägsnätsbeskrivningens avvikelsemeddelande och listan kan göras lång. Men det är klart, i det här fallet har man ju helgen på sig också.

My Bergdahl
Näringspolitisk expert