Hoppa till innehåll
Nyligen presenterades juryn som ska utse vinnarna i Tech Awards Sweden. En ny branschtävling och ett event som ska belöna, hylla och sprida kännedom om goda initiativ och arbete som visar på nyttan och möjligheterna med tech. I juryn ingår Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. Ta del av hennes tankar om juryarbetet, kompetensbristen i branschen och vikten av att lyfta fram branschen för att få fler att välja tech.

Hur känner du inför juryuppdraget i Tech Awards Sweden?
Jag är väldigt glad för att jag har fått förtroendet att sitta i juryn och ser fram emot att få ta del av nomineringarna!

Hur ser du på techbranschens roll och bidrag till samhället i stort idag?
Techbranschen är en stor och viktig sektor för att Sverige skall vara starkt och konkurrenskraftigt, en förutsättning för att många andra branscher skall fungera.

Hur ser du på kompetensbristen inom tech?
Det är viktigt att som företag ligga steget före och analysera vilka kompetensbehov man kommer att ha på lite längre sikt, så att man i tid kan vidareutveckla de medarbetare man har, men också planera för vilka kompetenser man behöver få in i form av nya medarbetare. Det är givetvis också viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och lyfta fram branschen, inte minst för att inspirera fler unga att välja den banan under och efter sina studier.


Om Tech Awards och Årets kompetenspris:
Årets kompetenspris, är en av fem priskategorier i Tech Awards,
som belönar aktörer bakom lösningar och insatser som stärker hela tech­sektorns tillgång till kompetens. Pristagaren tar ansvar för att stärka branschens attraktivitet och arbetar aktivt med att täcka branschens stora kompetensgap genom olika aktiviteter, så som kompetens­utveckling och livslångt lärande. Läs mer och tävla på techawards.se

Vinnarna i Tech Awards Sweden presenteras den 22 mars under ett hybridevent som sänds från Sergel Hub i Stockholm.