Hoppa till innehåll
Vad ansvarar du för på TechSverige?
– Jag är näringspolitisk chef på TechSverige.

Vilka är det viktigaste näringspolitiska frågorna som TechSverige jobbar med just nu?
– Digitaliseringen är vår tids största samhällsomvandling. Vi behöver få upp digitaliseringen på den politiska agendan för att på allvar få till en digital kraftsamling och i Sverige tillvarata digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen är ett skifte med stor påverkan på alla branscher, ekonomin, jobben och välfärden. Här vill vi att TechSverige skall ta täten.

– En kraftsamling kring digitaliseringen behövs för att klara jobben, säkra välfärden och för klimatanpassningen men också för att bibehålla och utveckla svensk konkurrenskraft. En ledande techsektor är en helt nödvändig framgångsfaktor för en stark digitaliseringsnation.

– Just nu behövs en starkare och tydligare politisk vilja och ledarskap för ett digitalt ledande Sverige. Den digitala infrastrukturen är en grundpelare i samhället och i vårt arbete där kraven på tillgänglighet, robusthet och säkerhet också har höjts markant. TechSverige är även starkt drivande för att vi behöver säkra den digitala kompetensbehoven där bristen idag är stor. Digitaliseringen behöver även genomgående ses som en förutsättning och möjliggörare för att klara välfärdens utmaningar och för en hållbar utveckling.

Vad är det bästa med att jobba på TechSverige?
– Digitaliseringen är en av vår tids främsta möjligheter och ett område där Sverige och svenska företag ska vara världsledande. I rollen som näringspolitisk chef för TechSverige får jag möjlighet att bidra till att aktivt forma den digitala utvecklingen.