Hoppa till innehåll
IT&Telekomföretagen inom Almega har anställt Fredrik Sand och Ana Andric som nya näringspolitiska experter. Deras fokusområden kommer att vara säkerhet, datadriven innovation och internetrelaterade policyfrågor respektive kompetensfrågor, inkludering och branschens attraktivitet.

Fredrik Sand började sin karriär som IT-konsult på dåvarande WM-data. Efter ett par år i branschen gick han vidare för att arbeta med IT-politik på Näringsdepartementet. Han har också arbetat åt Svenskt Näringsliv som högskolepolitisk expert och har varit verksam inom Stockholms Handelskammare som ansvarig för frågor rörande bland annat innovation och digitalisering.

-Digitaliseringen har lagt i ännu en högre växel. Det innebär stora möjligheter, men också utmaningar. Vi behöver ha rätt förutsättningar för att branschen och Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas. IT&Telekomföretagen spelar en central roll i det arbetet. Jag hoppas kunna bidra med erfarenhet från både digitaliseringsfrågorna och bredare näringslivsfrågor, säger Fredrik Sand.

Ana Andric har i över 10 år arbetat med frågor som rör kompetensförsörjning, både nationellt och internationellt. Hon kommer från en roll som utredare på SACO där hon arbetat med högre utbildning omställning och kompetensutveckling samt arbetsmarknadspolitik. Ana har även en bakgrund från Myndigheten för yrkeshögskolan där hon i olika roller har arbetat med behovsanalyser samt uppföljning och utvärdering av yrkeshögskolan som utbildningsform. I sina tidigare roller har hon på olika sätt arbetat med techbranschens kompetensbrist.

-Bristen på kompetens är det största tillväxthindret inom techbranschen. I rollen som näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen är min ambition att stärka branschens förutsättningar att tillgodose sina kompetensbehov. Det känns väldigt spännande och meningsfullt att få arbeta strategiskt med kompetensförsörjning inom en bransch som spelar en central roll för Sveriges tillväxt, säger Ana Andric.

-Jag är väldigt glad över att vi har lyckats rekrytera dessa två drivna krafter som är väl förtrogna med branschen och våra viktiga gemensamma frågor. Med deras breda erfarenhet och kontaktnät inom techbranschen, politik, akademi och offentliga organisationer stärker vi från IT&Telekomföretagen vår förmåga att skapa värde för våra medlemsföretag, bidra till en världsledande techsektor och en hållbar digitalisering av Sverige, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Ana och Fredrik börjar sina anställningar under september och oktober.

Foto: Privat / Knut Capra Pedersen