Hoppa till innehåll
IT&Telekomföretagen inom Almega har idag måndag tecknat nya kollektivavtal för IT-företag med samtliga motparter (Unionen, Sveriges Ingenjörer och Akavia). De nya avtalen gäller tjänstemän inom IT-företag och sträcker sig över 29 månader. Den totala kostnadsramen om 5,4 procent omfattar både löneökningar och ökade pensionsavsättningar. 

– Vi har i konstruktiva förhandlingar haft målsättningen att komma i mål i samförstånd. Vi har landat på ett avtal som ligger inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om vilket är glädjande, säger Johan Mann, förhandlingschef för IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalen sträcker sig över 29 månader och gäller från och med 1 november 2020 t o m 31 mars 2023. Vidare innebär avtalen löneökningar med 2,9% från den 1 november 2020 och 1,8 % från den 1 april 2022. Ökade avsättningar till Flexpension sker därutöver med 0,3 % 1 november 2020 och 0,4 % 1 april 2022.

– Det är mycket glädjande att vi nu kommit överens om kollektivavtal som sträcker sig över flera år. Det skapar långsiktighet, vilket är en viktig förutsättning för att våra medlemsföretag ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i den snabba förändring som arbetsmarknaden befinner sig i, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen inom Almega.

Totalt omfattar avtalen ca 50 000 medarbetare inom IT-företag.