Hoppa till innehåll
Följande mötesuttalande antogs på Hållbarhetsrådets sammanträde den 13 maj 2020 

Hållbarhetsrådet arbetar aktivt för att utveckla branschens hållbarhetsarbete i positiv riktning och för att lyfta fram branschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället. Ambitionen är att vara hela IT- och telekombranschens samlade röst på hållbarhetsområdet.

Vikten av att arbeta med hållbarhetsfrågor växer ständigt och de globala klimatmålen ställer krav på en ökad förändringstakt i hela samhället och så även i vår bransch.

På vårt möte har Hållbarhetsrådet välkomnat flera nya medlemmar: 5 High Innovations AB, AddPro AB, AddSecure, B2B it-partner, Britt, Infront IT-partner, Tech-Data, Tele2, Techstep Sweden AB och Xllnc Nordic AB.

Som medlem i rådet ska man ha en stark vilja att engagera sig och aktivt driva frågor på hållbarhetsområdet framåt. Vi välkomnar både små och stora företag. Att vi nu blivit flera nya medlemmar stärker Hållbarhetsrådets arbete. Det är extra kul att arbeta med dessa frågor tillsammans och vi ser fram emot att göra det i en stärkt form.

 

Magdalena Aspengren

Ordförande, IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd

Frida Faxborn

Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen