Veronica de Bourgh

Arbetsrättsjurist

Veronica arbetar som förhandlare på Almega med inriktning IT-företag och Gym- och friskvårdsföretag.

Bransch/Förbund

TechSverige

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 54
Mobiltelefon: +46 72 726 68 54
Epost: veronica.debourgh@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm