Vår verksamhet

Förutom den dagliga medlems- och arbetsgivarservice vi erbjuder arrangerar och deltar vi i en mängd opinionsbildande och näringspolitiska aktiviteter – alltid i samarbete och dialog med våra medlems­företag.

TechSveriges verksamhet utgår ifrån att genom olika aktiviteter stötta våra medlems­företag i gemensamma utmaningar. Vi jobbar för:

  1. Goda marknadsförutsättningar för en innovativ och konkurrenskraftig bransch. ​
  2. Ett mer hållbart samhälle och smartare välfärd genom digital strukturomvandling.​
  3. Välutbyggd och fungerande digital infrastruktur för jobb och tillväxt.  ​
  4. Välfungerande arbetsmarknad där branschens kompetensbehov tillgodoses och branschen karaktäriseras av attraktivitet och mångfald. ​
  5. Ökad digital mognad i samhället och ökat förtroende för den digitala utvecklingen och för branschen.