Styrelse

TechSveriges styrelse väljs årligen vid årsmötet. Det är valberedningen som lägger fram förslag på kandidater, som medlemmarna sedan röstar om. Styrelsen ska bestå av en särskilt vald ordförande och därutöver minst 10 och högst 20 ledamöter. TechSveriges förbundsdirektör ingår alltid i styrelsen.

TechSveriges styrelse ska ha en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning. Styrelseledamöterna ska vara VD eller annan person i ledande ställning.

Styrelseledamöterna nedan valdes vid årsmötet den 6 maj 2021.

Per Wallentin, Knowit, ordförande

Carl-Johan Hamilton​, Ants

Sofia Gerstenfeld​, Visma Enterprise

Ulf Pehrsson​, Ericsson

Vahid Zohali, IBM Svenska

Karin Schreil​, Ework Group

Anders Olsson​, Telia Sverige

Kaaren Hilsen​

Yashar Moradbakhti​, Lingio

Staffan Hanstorp​, Addnode Group

Pernilla Nissler

Bjarte Bugge, Usify

Héléne Barnekow, Microsoft Sverige

Åsa Zetterberg, TechSverige

Här kan du se styrelsens inplanerade möten under resten av året. 

Kontaktperson

Frida Faxborn

Projektkoordinator, Näringspolitisk expert
+46 8 762 69 18
+46 72 202 33 97
Skicka ett mail

TechSveriges styrelse

Pär Fors, ordförande

Carl-Johan Hamilton​, Ants – Tech Recruiters

Sofia Gerstenfeld​, Visma Enterprise

Ulf Pehrsson​, Ericsson

Vahid Zohali, IBM Svenska

Karin Schreil​, TietoEvry

Anders Olsson​, Telia Sverige

Kaaren Hilsen​

Yashar Moradbakhti​, Lingio

Staffan Hanstorp​, Addnode Group

Pernilla Nissler

Bjarte Bugge, Usify

Heléné Barnekow, Microsoft Sverige

Per Wallentin, Knowit

Åsa Zetterberg, TechSverige