Styrelse TechSverige

TechSveriges styrelse väljs årligen vid årsmötet. Det är valberedningen som lägger fram förslag på kandidater, som medlemmarna sedan röstar om. Styrelsen ska bestå av en särskilt vald ordförande och därutöver minst 10 och högst 20 ledamöter. TechSveriges förbundsdirektör ingår alltid i styrelsen.

TechSveriges styrelse ska ha en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning. Styrelseledamöterna ska vara VD eller annan person i ledande ställning.

Styrelseledamöterna nedan valdes vid årsmötet den 24 maj 2022.

Per Wallentin, Knowit AB, ordförande

Carl-Johan Hamilton, Ants AB

Staffan Hanstorp, Addnode Group

Sofia Gerstenfeld, Visma Enterprise

Anders Olsson, Telia Sverige

Vahid Zohali, IBM Svenska

Bjarte Bugge, Usify

Yashar Moradbakhti, Lingio

Johan Torstensson, Tietoevry Sverige

Jenny Lindqvist, Ericsson

Bjørn Ivar Moen, Telenor Sverige

Charlotte Eriksson, Softronic

Tomas Frimmel, Microsoft

Sara Murby Forste, Orange Business Service

Åsa Zetterberg, TechSverige

Här kan du se styrelsens inplanerade möten under resten av året.