Statistik kvinnor och män

Techbranschen bidrar med insatser för att åtgärda snedfördelningen och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer.

 

Relaterat

Womentor är ett strategiskt initiativ från TechSverige som syftar till att stödja företag i techbranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnor på chefsposition. Ytterst handlar det om att öka både branschens och företagens egen förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.

Läs mer på Womentor.se

Statistiken uppdaterades i oktober 2020, källa Statistiska Centralbyrån (SCB).