Statistik kvinnor och män

Techbranschen bidrar med insatser för att åtgärda snedfördelningen och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer.

 

Statistiken uppdaterades i oktober 2020, källa Statistiska Centralbyrån (SCB).