Statistik företag

Techföretagens storlek och antal, totalt och per delbransch.

Etta eller nolla? En rapport om digitaliseringen av Sverige

Rapporten belyser på vilket sätt de företag vi representerar har haft, och har, betydelse för den nu pågående strukturomvandlingen av vårt samhälle och för vår tillväxt.

Statistiken uppdaterades i oktober 2020, källa Statistiska Centralbyrån (SCB).