Hoppa till innehåll

Den 12 januari träffade TechSverige våra avtalsparter Akavia, Ledarna, SEKO, Sveriges Ingenjörer och Unionen för att inleda avtalsförhandlingarna 2023. Vid mötet presenterade vi de förändringar i avtalen som vi vill se och de fackliga organisationerna framförde sina krav för att ingå nya avtal för branschen.

De viktigaste förändringarna som TechSverige driver i denna avtalsförhandling handlar om förenklingar, företagsnära lönebildning samt ökad flexibilitet gällande arbetstider. Det gör avtalen mer attraktiva för befintliga och potentiella medlemsföretag.

– Vi har en tydlig plan för att driva förändring. Det handlar mycket om att flytta ner frågorna på företagsnivå, så kallad decentralisering, och hitta förenklingar i tillämpningar av avtal och regelverk och naturligtvis bransch-anpassa kollektivavtalen utifrån de förutsättningar som vi ser att företagen befinner sig i, säger TechSveriges förhandlingschef Einar Humlin med anledning av mötet.

Avtalsrörelsen 2023 – så vill TechSverige att kollektivavtalen ska fungera