Foxway banar väg för den nya generationens hållbara och jämlika IT-samhälle

Hållbar konsumtion och produktion

Överbliven elektronik är en av de snabbast växande avfallsströmmarna i världen. Inom IT-branschen kan paradoxen lönsamhet versus hållbarhet endast lösas genom tjänster som gör att produkter håller längre, fungerar bättre och där ingenting går till spillo. Foxway har ett komplett erbjudande inom IT-livscykelhantering som underlättar för deras kunder att driva sin affär och samtidigt bli mer hållbara.

De huvudsakliga lösningarna hos Foxway är hårdvara-som-tjänst och omfattar finansiering, renovering, depåhantering, återanvändning, uppgradering och reparation, samt ”end-of-life”-lösningar för datorer, tablets, telefoner, skärmar och övriga IT-produkter.

De flesta bolag livnär sig på en linjär affärsmodell där de producerar, säljer och repeterar men i takt med att det bildas allt mer e-avfall i kombination med låga insamlings- och återvinningsgrader, ökar trycket på våra begränsade resurser och belastningen på miljön. Foxway erbjuder istället återvunna IT-produkter av hög kvalitet för ett lägre pris som alternativ för nytillverkade lågprisprodukter. Förra året återvann och möjliggjorde Foxway återanvändning av mer än 1,5 miljoner databärande enheter.

När en kund köper en renoverad dator, alternativt återlämnar eller återanvänder en dator, så besparar hen klimatet 258 kilo CO₂-ekvivalenter. Detta brukar kallas Scope 4, eller ”undvikande” av CO₂-utsläpp.

Foxways cirkulära lösningar gör att företag, offentlig sektor och skolor kan få tillgång till högkvalitativ teknik till en lägre kostnad och därmed ett lägre koldioxidavtryck. Alla kan bidra genom en ansvarsfull återanvändning av IT-produkter.

God utbildning och minskad ojämlikhet

Foxway arbetar med att sprida informationssamhällets fördelar till socialt utsatta grupper.

Detta har positiva effekter för den digitala inkluderingen. En halv miljard skolbarn har till exempel inte tillgång till Internet för utbildnings- eller sociala syften.

Tillgången till uppkoppling och digitala verktyg är ett måste för lika villkor mellan länder och elever. Ojämlikheten idag är större än under industrialiseringen. Detta är ett perspektiv som ofta glöms bort i debatten kring IT och hållbarhet. För att bidra till digital utveckling, utbildning och jämställdhet i mer socialt utsatta länder donerar och tillhandahåller Foxway kvalitativa digitala verktyg till skolor och organisationer i t.ex. Sydafrika och Tibet. Foxway levererar även IT-utrustning till skolelever i Estland som inte har råd att anskaffa sådan själva.

Läs mer på foxway.com/sv/hallbarhet/

Stefan NilssonKontaktperson:
Stefan Nilsson

stefan.nilsson@foxway.com