Telenor – Digitala lösningar för minskade ojämlikheter

Telenor arbetar med smarta digitala lösningar för att minska ojämlikheter i de samhällen där vi verkar. Ett exempel är arbetet med att möjliggöradigital registrering av födelsebevis i Pakistan och Myanmar, detta för att ge så många barn som möjligt en identitet. Till och med 2020 har 1,1 miljoner barn fått födelsebevis.

Telenor utbildar även barn och ungdomar i säkerhet online. Ett exempel är Digiworld, ett läromedel designat för att hjälpa barn mellan 5–16 år att utveckla den kunskap som behövs för att navigera på internet på ett säkert sätt. Till och med 2020 har 4 miljoner barn globalt nåtts av online safety.

Utöver detta arbetar Telenor med initiativet Open Mind. Open Mind är ett program för jobbträning som öppnar upp möjligheten till anställning för personer med funktionsvariationer.

Mer info:
https://www.telenor.com/sustainability/strategic-focus-on-reducing-inequalities/
https://www.telenor.se/om-telenor/hallbarhet/

 

Telenor har i många år arbetat aktivt med att minska verksamhetens miljöpåverkan, främst med fokus på resurshushållning och klimatpåverkan. Under 2020 antogs ambitiösa utsläppsmål. Till år 2030 ska vår verksamhet i Norden vara klimatneutral och för verksamheterna i Asien ska utsläppen minskas med 50 procent.

Telenor Sverige har sedan 2008 reducerat vårt klimatavtryck med hela 80 procent. År 2018 blev Telenor Sverige första telekombolaget i världen att klimatkompensera genom Fairtrade Climate Standard, ett initiativ som innebär att Telenor ta ansvar för verksamhetens utsläpp och samtidigt arbetar kontinuerligt för att minska dem.

Mer info:

https://www.telenor.com/sustainability/responsible-business/environment-and-climate/climate-impact/
https://www.telenor.se/om-telenor/hallbarhet/

 

För att möjliggöra en mer hållbar framtid har Telenor engagerat sig inom flera globala partnerskap. Telenors VD, Sigve Brekke, är en av styrelsemedlemmarna i Global Mobile Operators’ Association (GSMA), en global organisation som representerar och förenar mobilindustrin genom ökad branschkunskap samt tekniska- och mänskliga framsteg.

Sigve ingår även i vd-samarbetet “Nordic CEOs for a Sustainable Future”. Gruppen består av några av de största nordiska företagen med över 100 miljarder Euro i omsättning och 250 000 anställda globalt. Företagen har enats om att utöka insatserna framför allt inom mångfald och inkludering, med fokus på kvinnligt ledarskap, samt att bekämpa klimatförändringarna. Telenor deltar även aktivt i United Nations Global Compact (UNGC) och Joint Audit Cooperation (JAC). JAC är ett samarbete mellan 17 mobiloperatörer i syfte att förbättra de sociala, etiska och miljömässiga villkoren i sina leveranskedjor.

Mer info:
https://www.nordic-ceos.com/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/
https://jac-initiative.com/about-us/

Magdalena Aspengren
Magdalena Aspengren.


Kontaktperson:

Magdalena Aspengren
Head of Sustainability & Quality

hallbarhetsguiden@telenor.se