Advania – God utbildning och hållbar konsumtion

God utbildning för alla

Advania är en stor leverantör av IT till Sveriges skolor. Lika viktigt som tillgång till infrastruktur, är pedagogiskt stöd och utbildning av lärare för att bidra till en likvärdig skola och utveckla Sveriges viktigaste rum – klassrummet.

Advania erbjuder också i partnerskap med andra ett stort antal digitala hjälpmedel där modern teknik används, t. ex Matteappen – en app som kombinerar hantverket när eleverna på touchskärm löser matematikuppgifter med datainsamling på individ- och gruppnivå och som sparar undervisande matematikläraren några timmars arbete varje vecka; tid som kan läggas på att stötta och hjälpa eleverna istället!

Mer info: advania.se/erbjudande/workplace/advania-skolpartner/

Johan Lindström
Johan Lindström.

 

Kontaktperson:

Johan Lindström
Utbildningsansvarig Advania Skolpartner
072-145 04 32

johan.lindstrom@advania.com

 


Hållbar konsumtion och produktion

Att öka livslängden på IT-hårdvara är det enskilt viktigaste bidraget en IT-återförsäljare idag kan göra för att gå mot mer cirkulära materialflöden och minska på mängden elektronikavfall. Advania erbjuder en säker och sammanhållen process för återtag, säkerhetsradering av data och försäljning på en andrahandsmarknad. Advania kan idag säkerställa en andra livscykel för mer än 90% av de datorer vi tar tillbaka från våra kunder.

Läs mer på: advania.se/erbjudande/advania-finance/

 

Claes Fisherström
Claes Fisherström.


Kontaktperson:

Claes Fischerström
Manager Advania Finance
073-9959057

claes.fischerstrom@advaniafincance.se