Förutsättningarna för hållbara leveranskedjor

IT&Telekomföretagen är glada att presentera rapporten Hållbara leveranskedjor som har till syfte att förklara branschens förutsättningar att arbeta för mer hållbara leveranskedjor.

 – Vi har under en längre tid sett ett behov av att belysa utmaningarna branschen står inför. Våra medlemsföretag, som har tagit fram rapporten, arbetar aktivt för mer hållbara leveranskedjor och för att minimera risken för missförhållanden. Många deltar i internationella samarbeten för att komma åt problemen och våra medlemmar finns representerade i både RBA (Responsible Business Alliance) och JAC (Joint Audit Cooperation). Det är vår förhoppning att rapporten kan ge en nyanserad bild av hur verkligheten ser ut i dag, säger Magdalena Aspengren, ordförande för IT&Telekomföretagens hållbarhetsråd.

 

Leveranskedjan för en IT- eller telekomprodukt berör människor och företag över hela världen.
Figur 1

 

Leveranskedjan från gruva till butikshylla är inte enkel att överblicka

Tillverkningen av en produkt, från gruva till butikshylla, är inte enkel att överblicka; verkligheten är snarare nästan oändligt komplex. På grund av denna komplexitet är det en svår uppgift att kontrollera produktionens alla steg. I Figur 1 kan vi se en möjlig leveranskedja där råvaruutvinningen görs i Afrika, materialtillverkning i Amerika, komponenttillverkning i Asien och Amerika, slutmontering i Europa och Asien, distribution över hela världen, slutleverans i Europa och slutligen användning av produkten i Sverige. En fullständig leveranskedja involverar i dag oundvikligen ett mycket stort antal aktörer.

Figur 2

 

Ansvarsförhållanden i leveranskedjan regleras i affärsavtal mellan olika parter, och eftersom varje aktör ofta har flera underleverantörer skapas en exponentiell ökning av affärsavtal ju längre bak i leveranskedjan man går. Vad för slags aktörer det handlar om illustreras i Figur 2. För produktionen av exempelvis en bärbar dator eller en mobiltelefon krävs tiotusentals affärsavtal mellan olika parter.

Fördelen med marknadsekonomin är att den skapar ett oöverträffat välstånd. Den fungerar genom att möjliggöra för allokering av resurser på ett effektivt sätt. Oavsett hur man ser på saken är det ingen som kan bestrida detta faktum.

Leveranskedjans komplexitet kan sägas vara marknadsekonomins anatomi. Utan alla dessa tiotusentals affärsavtal skulle det aldrig vara möjligt att skapa produkterna som vi tar för givna och som är nödvändiga för att skapa vårt välstånd. Komplexiteten har en konkret funktion eftersom den skapar nytta för både människor, företag och samhällen.

Samtidigt innebär komplexiteten en utmaning för branschen när det gäller att säkerställa hållbarhet i leveranskedjorna. Att granska dessa tiotusentals affärsavtal och de faktiska omständigheterna i verksamheterna som är kopplade till dem är en mycket omfattande uppgift. Vilka risker som finns vad gäller missförhållanden i sociala frågor och miljöpåverkan illustreras i Figur 3 och i Figur 4. Många företag har inte tillräckligt med resurser för att göra ett granskningsarbete på egen hand. Istället samarbetar man i internationella organisationer. RBA (Responsible Business Alliance) och JAC (Joint Audit Cooperation) är två av dessa.

Mer information om RBA finns här.

Mer information om JAC finns här.

Exempel på risker i leveranskedjan som berör sociala frågor
Figur 3

 

 

Exempel på risker i leveranskedjan som berör miljöpåverkan
Figur 4