Hoppa till innehåll

Framtidens vård och omsorg kommer i allt större utsträckning att ske i hemmet. När vården flyttar in i privatbostaden behövs det tekniskt stöd – välfärdsteknik – för att det ska fungera med robotar, sensorer och trygghetslarmslösningar.

– Camanio Care bygger en digital infrastruktur för vård, omsorg och rehabilitering i hemmet, säger Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care.

IT&Telekomföretagen träffar Camanio Cares VD Catharina Borgenstierna i företagets lokaler i Nacka. Stället känns som en utställningslokal för framtidens vårdlösningar i hemmet – det är onekligen fascinerande hur snabbt den tekniska utvecklingen går och vilka möjligheter som finns.

– Jag är övertygad om att framtidens vård och omsorg i allt större utsträckning kommer att ske i hemmet. Vi kommer visserligen ha sjukhus i framtiden, men vi kommer inte att vara där lika länge som i dag. Därför är det viktigt med nya, funktionella lösningar för hemsjukvård, säger Catharina Borgenstierna.

Hemsjukvård är kostnadseffektivt utan att tumma på kvalitet

Att kostnaden för vård och omsorg ökar för varje år är ingen hemlighet. Och på nyhetsplats är rubrikerna nattsvarta – personalbrist, avsaknaden av vårdplatser, dyr och ineffektiv vård. Exemplen är många.

– Det är en ekvation som inte går ihop och vi måste ha hållbara vårdlösningar som faktiskt fungerar. Det handlar om att sänka omkostnaderna och hitta mer effektiva sätt samtidigt som man aldrig får tumma på vårdkvaliteten. Då behövs det smarta digitala lösningar för vård och omsorg i hemmet som blir minst lika bra för brukaren som dagens vårdlösningar, säger Catharina Borgenstierna.

Effektiva vårdlösningar är framtiden

Nyligen var Catharina Borgenstierna i Bryssel på seminariedagen AI in practice i regi Svenskt Näringsliv och IT&Telekomföretagen och presenterade en av Camanio Cares framtidslösningar för hemsjukvård – Giraffen.

– Giraffen är byggd för digital tillsyn där du som patient både får se och höra vårdpersonalen. Genom att konstant utveckla den här produkten och hela tiden få fler användare kan fler få mer frekvent tillsyn inom exempelvis eftervården. Detta sätt är effektivt, inte minst på landsbygden, säger Catharina Borgenstierna.

Hon fortsätter:

– Det finns en mänsklig aspekt inbyggd i detta också. En hel del samtal till sjukvården är socialt betingade av människor som känner sig ensamma. Om man då får se någon via Giraffen – vårdpersonal eller anhörig – och få ett lugnande samtal, det kan vara mycket värt. Och utan att man tar upp tid och resurser från akutsjukvården.

Utvecklingen – hur kommer framtidens Giraff att se ut?

– Giraffen har varit ett EU-forskningsprojekt i cirka 10 år och mycket forskning görs fortfarande. Framtidens giraff kommer att vara ännu mer autonom. Således kommer ingen att behöva ringa upp för att säkerställa att allt är okej, utan den kommer att fungera mer som en digital stödassistent. Du kommer att kunna ställa olika frågor, den kommer att kunna identifiera olika föremål och utföra tjänster. Giraffen kan dessutom vara din trygghet, säger Catharina Borgenstierna.

– Men en sak är viktig för oss. Giraffen och våra övriga produkter är robotar och kommer aldrig att se ut som eller bete sig som en människa. Någonstans handlar det om respekt för individen, säger hon.

Hur ser du allmänt på den välfärdstekniska marknaden?

– Jag tror på ytterligare AI-kompetens. Mer digital intelligens i vården kommer att behövas och finnas. Framtidens sjukvård kommer att behöva anpassas till det faktum att vi lever längre och längre. Och mycket av den vården kommer att ske i hemmet.

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care