Artificiell Intelligens: Peter och vargen eller medborgaren och AI

Vi lever i en värld där förändring blivit en del av vår vardag. En tid som präglas av att merparten av globens befolkning fått ökat välstånd och utveckling. Det är genom ny teknik och medicinska genombrott detta skett.

Ord som under tidigare årtionden har haft en teoretisk innebörd som till exempel – artificiell intelligens (AI) och robotteknik – är nu en realitet. En realitet som vi dagligen möter genom tjänster som sökmotorer, beslutsstöd i vård och omsorg eller hos IoT-sensorer som alla följer våra digitala fotspår och samlar information som blir Big Data och kanske används i AI sammanhang. Att tala om AI är som att tala om fordon, som i sin tur består av olika klasser/grupper. Många delar idag in AI i tre grupper:

  • Weak/Narrow AI – Narrow AI är den AI som vi producerat fram till nu. En rudimentär form av AI som inte klarar av att agera utanför det producerats för.
  • Strong/General AI – är för många teoretiker en dröm och det slutgiltiga målet. När vi når Artifical General Intelligence kommer vi att kunna kommunicera med en artificiell intelligens som med en människa.
  • Artificial Super Intelligence – existerar överhuvudtaget inte och det är inte ens säkert att det kan komma att bli en verklighet.

Är AI vår tids varg?

Lars Lundberg, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen

Kanske om vi väljer att se den i dystopiska sammanhang där vi människor inte längre har kontroll. Sammanhang som förmodligen inte alls kan komma att inträffa då utveckling av AI i dag främst styrts av kommersiella intressen som agerar inom områden där man kan skapa bättre arbetsförhållanden och effektivisera.
Om vi å andra sidan väljer att tro på det goda som AI kan ge oss får vi en värld fylld av möjligheter där vi som människor inte längre behöver arbeta i för oss dåliga miljöer både fysiska och psykiska.

Vi är nu många som ser att AI kan komma att skapa bättre liv och ytterligare välstånd för stora grupper inom vårdområdet – fler kan behandlas med bättre tjänster till samma kostnad. Kan vi då låta grupper som ropar att vargen kommer stoppa utvecklingen och i och med det också låta arbetstillfällen hamna utanför Sverige? Nej, absolut inte vi måste vara mer framåtriktade för att skapa fler arbetstillfällen, nya tjänster och produkter som bygger ett framtida välmående Sverige!

 

AI in practice

För någon vecka sedan anordnade TechSverige och ett seminarium i Bryssel på temat AI in practice. Intresset för seminariet blev stort, särskilt från EU-kommissionens sida och samband med seminariet intervjuades Sophia Bengtsson, biträdande Chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor och Lars Lundberg, näringspolitisk expert TechSverige.

Läs hela intervjun här >>

Författare

Lars Lundberg

Näringspolitisk expert