Att förbjuda appar som underlättar för människor att leva sina liv är inte lösningen!

Tiptapp visar på ett problem som är typiskt för den digitala omställning som står inför dörren när innovativa och nya nyttiga lösningar utmanar gårdagens reglering. Att förbjuda appar som underlättar för människor att leva sina liv kan aldrig vara en tillfredsställande lösning. För att digitaliseringen av Sverige ska bli en framgångssaga krävs politiskt mod och en förståelse för vad förändringen innebär.

Tiptapp är en app som hjälper dig att hitta någon som kan ta hand om ditt avfall. Du sätter själv priset och när skräpet är levererat till sopstationen får du en bekräftelse. Tiptapp tar 10 % provision på leveransen. I våras hade appen laddats ner 100 000 gånger i Stockholmsregionen. Tiptapp är en del av den växande delningsekonomin som revolutionerar ekonomin och som leder till en förbättrad levnadsstandard för allt fler.

När miljöförvaltningen slår fast att appen ska förbjudas är det en tolkning av befintlig lagstiftning – och det är förstås rätt och riktigt att våra gemensamt fattade lagar följs – men miljöförvaltningens beslut visar också på orimligheten i det nuvarande systemet. Även om enskilda individers sophantering kan tyckas vara en liten fråga blir den aggregerade effekten omfattande. Detsamma gäller för alla delar av samhället där det skapas nya digitala lösningar.

Sverige är än så länge ett föregångsland, men mycket behöver göras för att landet fortfarande ska kunna ligga i framkant. En möjlig lösning är att tillåta frizoner för olika tekniska lösningar. Exempelvis skulle Stockholm under en femårsperiod få ett undantag vad gäller lagstiftningen för sophantering, just för att hitta nya tekniska lösningar. Det skulle vara en bra reform för att göra Sverige till det land som är bäst på tillämpning av den nya tekniken.

För att digitaliseringen av Sverige ska bli en framgångssaga krävs politiskt mod och en förståelse för vad förändringen innebär

Det är uppenbart att den nya tekniken också kommer att ha negativa konsekvenser, men det positiva överväger och samhällets förändring är oundviklig. Utmaningen politiker ställs inför är därmed att utforma system som är robusta och hållbara på sikt, där människor inte faller mellan stolarna. Att förbjuda appar som underlättar för människor att leva sina liv kan däremot aldrig vara en tillfredsställande lösning.