Rapport från Almedalen

Inför Almedalsveckan gjorde min kollega Pär Nygårds en spaning: att peak digitalisering ännu inte passerats i termer av seminarier. Han fick rätt.

Ett återkommande samtalsämne under hela veckan var livslångt lärande – en fråga som är oerhört viktig i en snabb, transformativ och digitaliserande värld. Ett annat samtalsämne var AI. Många av diskussionerna var trevande, och hade inte alltid en hög kvalitet, men de låg ändå rätt. Detta är fenomen vi måste förhålla oss till, vare sig vi vill eller inte. Under vårt mycket välbesökta seminarium på temat livslångt lärande svarade digitaliseringsminister Peter Eriksson på en direkt fråga om det akuta behovet av att tillsätta en kommission om livslångt lärande, och jag tolkade hans svar som att han delar vår grundsyn. Detta var glädjande. Vad gäller AI tycker jag att det finns en gryende samsyn i att det är den faktiska tillämpningen av tekniken ute i näringsliv och i offentlig sektor som är vägen framåt. Detta kommer förstås att kräva gemensamma krafttag.

I övrigt ställde Almedalen stora krav på flexibilitet. Det svenska fotbollslandslagets lycka höll på att bli vår olycka, eftersom åttondelsfinalen mot Schweiz skulle spelas samtidigt som vårt mingel. Dock, genom att agilt ställa om menyn på vårt planerade mingel till pizza och malt, samt genom att själva sända matchen, blev vårt mingel mycket välbesökt och vid vissa tillfällen gastkramande.

Med denna lilla rapport, och med en stor dos av social träningsvärk, går vi nu till sommaruppehåll, och med en from förhoppning om vila för oss alla önskar vi på IT&Telekomföretagen er en riktigt trevlig sommar.