Brev till rådets ordförandeland Bulgarien om fria dataflöden

Kommissionen har i över ett år lovat ta fram en text om att tillåta inkludering av dataflöden i handelsavtal. Nu har den kommit.  Delar i de skrivningar som föreslås förmodas inte leda till friare dataflöden mellan länder, tvärtom slås det fast en stor mängd inskränkningar huruvida dataflöden ska tillåtas med hänvisning till att de skyddar integriteten. Anledningen till dessa är att man är mån om att till varje pris ge vida marginaler till att Dataskyddsförordningen inte ska kunna kritiseras av en part man förhandlar med, men slutsatsen blir att även andra länder, vars restriktiva dataregler missgynnar europeiska företag kommer att tillåtas.

IT&Telekomföretagen tillsammans med fler andra organisationer har skrivit ett brev till rådet i syfte att lyfta näringslivets behov av friare dataflöden. Brevet kan du läsa här.