Tre Europeiska bransch­organisationer sågar kemikalieskattelagen

I fredags 31/3 (2017) skickade branschorganisationerna DIGITALEUROPE, IPC och ITI ett gemensamt brev till de svenska finans- och miljöministrarna med begäran om att skjuta upp datumet för första inbetalning av den nya kemikalieskatten. Det som organisationerna särskilt pekar på är den bilaga till skatten, där 140 kemiska ämnen listats som ska utgöra underlag hur man beräknar om man har rätt till 50% eller 90% skatteavdrag.

Kemikalietillverkares toxikologer och materialexperter har nu i detalj granskat listan och konstaterar att den håller mycket låg kvalitet, då sammanlagt har över 60 felaktigheter identifierats. Detta innebär att listan inte kan användas av Skatteverket för att vid kontroll fastslå om rätt skatt betalats, vilket riskerar att leda till långdragna rättsprocesser.