Integritet i en uppkopplad värld: Det fjärde rådslagets slutsatser

Tankesmedjan Digital Utmanings fjärde rådslag har under perioden oktober till december 2016 diskuterat och problematiserat digitaliseringens inverkan på den personliga integriteten. Rådslaget har valt att presentera sina slutsatser i form av en vägledning för företag i hur de ska förstå och förhålla sig till integritet och dataskydd. Läs och ladda ner – Företagens lilla katekes om integritet.

Rådslaget har letts av Jacob Dexe och har utgjorts av Carl Rudbeck, Christer Norström, Daniel Akenine, Rebecka Cedering-Ångström, Cristina Portnoff.

Läs mer om deltagarna och rådslaget.
Reflektioner från rådslagets presentation den 26 januari.

Jacob Dexe, rådgivare Digital Utmanings fjärde rådslag berättar om rådslagets viktigaste slutsatser.

Karl Sigfrid, ledarskribent Svenska Dagbladet kommenterar rådslagets slutsatser.

Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef på Kommunal kommenterar rådslagets slutsatser.