IT&Telekom­företagens satsning på en ”digitaliseringssmedja”

Utdrag ur nyhetsbrevet Dagens Opinion från den 18 november 2016

Nyhetsbrevet Dagens Opinion kommer en dag i veckan och vänder sig till opinionsbildare och beslutsfattare. I numret från den 18 november uppmärksammade Dagens Opinion tankesmedjan Digital Utmaning i en intervju med IT&Telekomföretagens näringspolitiska chef Ellinor Bjennbacke.

Dagens Opinion noterar att IT&Telekomföretagen har byggt upp en tankesmedja som ”driver den heta frågan om Digitalisering”. Tankesmedjan saknar ett fast kansli och arbetar med ”okonventionella metoder”. Bakgrunden är att digitaliseringsfrågorna inte kom fram som de borde. Ellinor:

”Vi kände att vi var rätt ensamma. När digitaliseringen väl lyftes var det i perspektivet att 50 procent av jobben skulle försvinna. Man fastnade i hot- och problemdiskussioner. Men förändringen går också att jämföra med industrialiseringen.”

Arbetet med att effektivare ta sig in i debatten började för tre år sedan:

”Vi ville inte både vara den som kastar upp bollen för diskussion och smashar in den med förslag och lösningar. Det är inte så lätt och inte så effektivt. Vi började tänka på hur vi kunde involvera fler i diskussionen och inte bara sjunga halleluja utan också ta tag i de jobbiga sakerna, som regulatoriska frågor och hur vi bedriver affären, allt som inte handlar om teknik och som måste förändras. Vi ville engagera fler beslutsfattare än de som sitter på IT-frågan. För digitaliseringen är ingen IT-fråga.”

Men det fanns ett par förutsättningar:

” Den skulle vara slimmad och effektiv och snabbt komma ut med resultat. Den skulle engagera så många som möjligt på bredden, bland annat från andra branscher.”

Därför saknar DU ett kansli och sysslar inte heller med forskning. Den ska också arbeta på armlängds avstånd från IT&Telekomföretagen:

”Tankesmedjan styrs av en styrgrupp, bestående av medlemmar i IT&Telekomföretagen, med Lars Ilshammar, it-debattör och biträdande riksbibliotekarie vid Kungliga biblioteket, som extern ordförande.”

PR-byrån Deliberately arbetar med utveckling och drift av tankesmedjan, skriver Dagens Opinion, som även förklarar arbetsordningen. Arbetet sker genom att kunniga och diskussionsvilliga människor sätts samman i arbetsgrupper, så kallade rådslag, och diskuterar igenom och problematiserar ett ämne. Då rådslaget är klart efter fyra möten, så upplöses det och ersätts av nästa. Slutsatserna och problemen används för diskussioner, debatt, uppvaktningar och IT&Telekomföretagens eget medlemsarbete.

Dagens Opinion skriver:
”Förenklat ska rådslagen problematisera sina områden (problem ger bättre PR-effekt). Problemen ska sedan lyftas ut i debatten. Sedan ska IT & Telekomföretagens medlemmar utveckla lösningar på problemen.”

Idag har fyra rådslag hållits:

  • De nya jobben, som presenterade sina resultat via en pamflett om framtidens arbetsmarknad och en debatt
  • Utbildning och omställning, som skickade ett färdigt utredningsdirektiv till regeringen och fick svar i debattform
  • Produktivitet och omsorg, som sammanställde De tio förbudsorden, tio saker vård och omsorg inte ska göra för att underlätta digitalisering.
  • Integritet i en uppkopplad värld (pågår)

Frågan är hur IT&Telekomföretagen skapar engagemang. Ellinor:

”Det handlar om vi får en stor palett av personer som deltar i rådslaget och som inte kommer från IT-branschen. De blir ambassadörer för frågorna. Tanken är att de ska lyfta frågorna, så jackar medlemsföretagen och jobbar igenom rådslagens slutsatser och tar fram policyförslag.”