Hoppa till innehåll

Så var återigen en Almedalsvecka till ända. För min egen del, den nionde i raden i min roll som företrädare för IT- och telekombranschen. Mycket är sig likt, men mycket har också förändrats under de Almedalsår som förflutit. Inte minst när det kommer till antalet arrangemang. År 2008 uppgick antalet officiella arrangemang, listade i Almedalskalendariet, till 662 st, år 2012 1818 och i år, 2016 var antalet uppe i 3794 – 329 fler jämfört med föregående år. 90 procent av alla evenemang genomförs måndag till torsdag, på tisdagen flest antal och fördelningen har varit densamma i många år. Utöver de officiella arrangemangen så arrangeras en otalig mängd inofficiella möten, träffar, spontandiskussioner och debatter runtom i Visbys små gränder, caféer, trädgårdar, bakgårdar och parkbänkar. Hur många är det som sagt ingen som vet men klart är att trycket ökar för varje år som går. Tvärtemot vad alla hela tiden förutspår. Frågan är var det ska sluta…

Vård och omsorg är i alla fall det ämnesområde med flest evenemang, även under årets Almedalsvecka. Ett av dessa bidrog vi från IT&Telekomföretagen med. På onsdagen arrangerade vi en workshop med 40-talet, i förhand, inbjudna deltagare; representanter från kommuner och landsting, privata vårdutförare, patientföreningar, riskkapitalister, ansvariga politiker, IT-företag och myndigheter. Det vill säga alla de berörda aktörer som vi menar måste samverka för att Sverige nu ska kunna gå från visioner till verklighet på välfärdsteknologi-området. Målet hade vi klart för oss redan i förväg; år 2025 är Sverige världens främsta välfärdsteknologi-nation som till fullo nyttjar digitaliseringens möjligheter för att säkra en resurseffektiv, individanpassad och säker vård och omsorg. Ja, artikeln som beskriver Sveriges vård- och omsorgssektor om nio år från nu är faktiskt redan skriven. Du kan ta del av den här: The Observant 250706

Under den två timmar långa workshopen, som leddes av Kairos Futures experter på området, identifierades gemensamt såväl de största hindren, de gemensamma behoven som de nödvändiga lösningarna och samordningsvägarna framåt. Nästa steg i detta arbete handlar om att vi, tillsammans med Kairos Future, kommer att sammanfatta och processa vidare de resultat workshopdeltagarna skapade. Den 4 oktober kommer vi sedan att bjuda in till ett nytt seminarium där vi tar ytterligare ett konkret kliv mot vår gemensamma vision.

Utöver vår workshop arrangerade även vi även en heldag på temat digitalisering tillsammans med IDG, #digitaliseraNU (fd. IT-dagen). Sammanlagt nio seminarier genomfördes under dagen och många kom och besökte oss. Inte minst i samband med vårt populära IT-mingel som i år hade över 700 deltagare.

Utöver våra egna arrangemang, hann jag också med att träffa politiska representanter från i princip samtliga partier, kommunföreträdare och landstingspolitiker, jag har diskuterat och interagerat med ett stort antal medlemmar, talat om samhällsnytta med fiber, snackat jämställdhet, fått många nya insikter och kunskaper och förhoppningsvis också bidragit till detsamma hos dem jag träffat.

Man kan tycka att man inte måste åka till Gotland för att göra allt detta, men faktum är att i Stockholm hade dessa möten inte uppstått, i alla fall inte under fem intensiva dagar i början på juli. Så nog har Almedalen sitt värde. Och jag ser redan fram emot vårt 10-årsjubileum nästa år.