Debatt: Sverige behöver en renodlad it-minister

Nu har Stefan Löfven en unik chans att ge digitaliseringsfrågorna det utrymme de förtjänar på den politiska dagordningen, skriver Pär Nygårds m fl i ett gemensamt debattinlägg.

Ökad sysselsättning, konkurrenskraft och höjd innovationstakt. Internet bidrar till utvecklingen av det svenska samhället i en omfattning som inga andra branscher kommer i närheten av. Denna utveckling fortsätter och accelererar sannolikt de kommande åren.

I en sådan värld krävs en it-politik som tar än större hänsyn till digitaliseringens betydelse. Då krävs mer än en delad minister­portfölj, vilket ju var ­fallet för den avgångne bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern Mehmet Kaplan vars portfölj var mycket omfattande.

Sveriges förre finansminister Anders Borg erkände efter sin ministerperiod att en fråga som han underskattat var digitaliseringens samhällseffekter. I och med den stundande regeringsombildningen finns nu tillfället för regeringen att prioritera en hållbar och framåtblickande it-politik som hanterar de ut­maningar och främjar de nyttor som digitaliseringen medför.

Jobbutmaningen. I takt med globaliseringen och att basindustrin sysselsätter allt färre, blir ökade och breda digitala kunskaper än viktigare för att nå målet om Europas lägsta arbetslöshet 2020.

Skolan måste bygga de kreativa kunskaper som leder Sverige in i en digital framtid där männi­skor och maskiner samsas, och där våra barn lär sig värna sin och andras integritet och respekt.

Klimatfrågan. Vinterns framgångsrika klimatmöte i Paris ­satte en hög ribba för att sänka koldioxidutsläppen och skapa fossiloberoende samhällen. ­Digitala tjänster och kommu­nikation ersätter fysiska produkter och transporter, vilket kommer vara avgörande för att nå målen.

Sakernas internet kopplar det fysiska samhället till de digitala nätverken och har en otrolig poten­tial. Sverige kan bli världsledande i utvecklingen av det nya digitala hemmet som utgår ifrån en modern syn på integritet och samtidigt öppnar för nya tjänster och produkter.

Detta är bara några av de många områden där samhället står inför stora förändringar och där digitaliseringen kommer att spela en avgörande roll. Det är därför dags att öka de it-politiska ambitionerna. En viktig del i detta är att Sverige får en ren­odlad it-minister med ett tydligt mandat och tillhörande ansvar att föra en bred men samtidigt sammanhållen svensk it-politik. På köpet får de likaledes akuta bostads- och byggfrågorna en minister som kan ägna dem hela sin uppmärksamhet.

Nu har Stefan Löfven en unik chans att ge digitaliserings­frågorna det utrymme de för­tjänar på den politiska dag­ordningen.

Markus Bylund
SICS Swedish ICT

Carl Mikael Dufberg
IBM

Rikard Linde
Fores

David Mothander
Google

Pär Nygårds
IT&Telekomföretagen