De nya jobben: Det första rådslagets slutsatser

Tankesmedjan Digital Utmanings första rådslag har, under perioden oktober 2015 till januari 2016, diskuterat och problematiserat kring digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. Nu har rådslagets diskussioner, problematiseringar och förslag redovisats.

 

Rådslaget har letts av Eva Uddén Sonnegård och har utgjorts av Per-Arne Andersson, Mårten Blix, Jan Edling, Lena Hagman, Gunnar Karlsson och Ylva Wretås.

Det pågår en stor omställning av samhället med den ekonomiska globaliseringen och tekniska digitaliseringen som främsta drivkrafter. Fysiska varor blir till digitala tjänster, digitala plattformar leder till att mellanhänder slopas och automatisering och robotisering effektiviserar både industrin och tjänstenäringarna. Allt detta påverkar arbetsmarknaden och en sak står klar: den framtida arbetsmarknaden kommer inte att se ut som den gör idag.
Rådslaget har diskuterat och problematiserat kring digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden och som utgångspunkt använt ett antal påståenden:

  • Den snabba tekniska utvecklingen ger datorer och robotar förmågan att göra allt mer av det som människor i dag gör.
  • Mycket tyder på att hälften av de arbetstillfällen som finns idag försvinner inom 20 år, vilket innebär stora utmaningar för det svenska samhället.
  • Alla de faktorer som styr arbetsmarknaden – politik, företagande, kollektivavtal, attityder – bör anpassas.

Läs sammanfattningen av rådets diskussioner och slutsatser här (PDF)