Rapport: Framtida fiber­investeringar i Sverige

Rapporten Framtida fiberinvesteringar i Sverige, som tagits fram gemensamt av IT&Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL), visar att det krävs investeringar på 50 miljarder om nio av tio ska få tillgång till fiber till hemmet eller företaget år 2020.

Framtida fiberinvesteringar i Sverige är framtagen av revisionsföretaget EY på uppdrag av IT&Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting, och bygger på kunskap om redan byggd infrastruktur, geodata, byggnationer och population, en investeringsuppskattning baserad på kostnadssimulering, en webbenkät med kompletterande intervjuer samt en sammanvägning av resultaten inklusive känslighetsanalys. I arbetet med att samla in data har företaget Rala Infratech anlitats.

Läs mer i pressmeddelandet 50 miljarder krävs för att nio av tio ska ha tillgång till fiber 2020 – Villor och glesbygd dyrare att bygga än innerstad