Digitala tjänster som lyfter Sverige

Digitalisering och tjänstefiering är två av de starkaste strukturförändringstrenderna. En grupp företag som fångar essensen av dem båda är de digitala tjänsteföretagen. IT&Telekomföretagen har inom fem områden listat 21 åtgärder som skulle stärka deras konkurrenskraft.

Att göra det vi gjort tidigare på nya sätt är vad som främst skapar tillväxt. Det frigör resurser. Vi kan bedriva etablerade verksamheter mer effektivt. Samt skapa nya, produktivare verksamheter. Av det följer omställningen från industriell, varuproducerande marknadslogik till tjänstelogik. Samma logik går att applicera på teknikutveckling generellt. Och kanske än mer specifikt på digitalisering.

I kombination är tjänstefiering och digitalisering något av strukturomställningens motsvarighet till en perfekt storm. Inte minst radikalt sänkta kostnader för innovation och marknadsinträde skapar möjlighet för så många fler att bidra till ökad tillväxt och samhällsekonomisk utveckling.

Samtidigt innebär strukturomställningen ökad konkurrens för svenska företag. En digital tjänst kan lika gärna levereras från Sri Lanka som Sverige. Detta ställer krav. Vi måste utnyttja våra fördelar och värna våra styrkeområden. Inte minst behöver vi lära oss förstå och stödja de företag som utvecklar och levererar digitala tjänster.

Dessa företag, stora som små, äger förmågan att effektivisera, utveckla nytt och från ett tidigt stadium leverera mot en internationell marknad. För att synliggöra de digitala tjänsteföretagens behov har IT&Telekomföretagen tagit fram denna rapport. Vår förhoppning är att innehållet kommer våra politiska beslutsfattare tillgodo för en mer samtidsanpassad näringspolitik.

Anne-Marie Fransson
Förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen inom Almega